Paleo

Paleo används som ett samlingsnamn och en förkortning för en kost och en tidsepok. Paleolitiska epoken kallas tiden från ungefär 2 miljoner år sedan fram till ungefär 10 000 år sedan. Den börjar med de tidigaste fynden av verktyg, som är tillverkade av människan, och avslutas i och med att jordbruket gör sitt intåg. Paleolitisk kost, eller ursprungsmat, gällde under denna tidsepok. Människan var jägare och samlare och åt, med andra ord, allt som kunde jagas och samlas.

Grunden för den nuvarande Paleomaten är att människan inte har ändrats och alltså rent genetiskt fortfarande ser ut som för hundra tusen år sedan, vi är biologiskt gjorda av Paleomaten och våra kroppar är anpassad efter den.

Numera är Paleo också namnet för en livsstil (Paleolithic lifestyle), tanken bakom livsstilen är att man ska leva närmare naturen. Definitionen av Paleokost och tillhörande Paleolivsstil kan variera lite, men gemensamma nämnare är kost-, tränings- och livsstilsvanor som är i samklang med vårt genetiska arv

Paleokost består av näringstäta, säsongsbetonade livsmedel som utgörs av det som finns att jaga eller plocka i naturen, samt efter dagens livsmedels-produktion kött, fisk, skaldjur och ägg från djur som mått bra. Det vill säga köttdjur som betat fritt utomhus, eller i vilt tillstånd, fiskar som levt i vilda vatten och höns som pickat fritt i jorden. Grönsaker och andra vegetabilier efter säsong. Dessa näringstäta livsmedel har inte processats och har således ingen eller en väldigt kort innehållsförteckning. Råvarans kvalitet står alltid i centrum. 

 

Paleokost passar främst dig som har en god grundhälsa, som motionerar regelbundet och som vill förbättra vardagshälsan och förebygga framtida livsstilssjukdomar. Även för dig som idrottar både som motionär eller elit. Fördelningen av fett, kolhydrater och proteiner står inte i fokus i Paleokost, men kosthållningen kan enkelt göras till en lågkolhydratvariant för att möta mångas behov av att minska mängden kolhydrater för bästa möjliga hälsa. Evolutionär optimal hälsa!