Träna i Naturen

Sju vetenskapligt framtagna skäl att träna i Naturen.

  1. Naturen motverkar depression och högt blodtryck
Genom att vara endast 30 minuter i veckan i ett naturområde minskar du risken för att drabbas av högt blodtryck med 9 procent, och risken för att få depression med 7 procent. Enligt  en ny australiensisk studie är effekten störst om de 30 min. i grönområdena genomförs i på en och samma gång. 
En liknande studie från Stanford University visar att en promenad på 1,5 timme i ett naturområde minskar aktiviteten i den del av hjärnans pannlob (subgenual prefrontal cortex), som är knuten till risken för att utveckla mentala sjukdomar och depression.
  1. Naturen höjer humöret
Träning i naturen  förbättrar både självförtroendet och humöret, och den största effekten märks redan inom de första 5 minuterna.
  1. Utomhusträning förbättrar minnet
En studie från University of Michigan visar att efter en promenad till skogs klarade sig en grupp studenter 20 procent bättre i ett minnestest jämfört med de studenter som promenerade i stadsmiljö.
  1. Naturen motverkar stress
Ett kinesiskt försök visar att studenter som tillbringade två dygn till skogs, hade lägre nivåer av stressmarkören kortisol i blodet efteråt, jämfört med studenter som enbart hade vistats i stadsmiljö.
Forskning från Stockholm universitet visar dessutom att ljudet från trädens blad i vinden och andra ljud i naturen, motverkar stress på samma sätt som den visuella upplevelse man får av att vistas i naturen. Så skippa hörlurarna när du springer eller promenader i skogen
  1. Utomhusträning ökar din kaloriförbränning
Flera studier har visat att kaloriförbrukningen blir ett snäpp högre vid utomhuslöpning jämfört med löpning på löpband, vilket bl.a. beror på vindmotståndet. Ännu viktigare är det dock att lederna i kroppen får en mer varierad belastning utomhus, vilket minskar risken för överbelastningsskador. Det gäller särskilt om du ägnar dig åt trail löpning.
  1. Naturen stärker kroppens immunförsvar
Japansk forskning som presenterats i  International Journal of Immunopathology and Pharmacology visar att när vi andas in små mängder luftburna växtkemikalier i skogen, så verkar nivåerna av naturliga mördarceller (NK-celler) i kroppen öka. De anses t.ex. kunna bekämpa cancer. 
  1. Utomhusträning minskar risken för förtida död
En holländsk studie med över 250 000 personer visar att det finns ett samband mellan procentdelen av gröna omgivningar i människors vardag och deras allmänna hälsa.
en uppföljande studie visade forskarna dessutom att det fanns ett samband mellan dödlighet och avstånd till närmaste grönområde. En rad sjukdomar var mindre vanliga bland de personer som bodde nära grönområden.
Artikeln kommer från Aktiv Träning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *